Ympäristöseloste

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, hyväksymisestä ja rajoittamisesta 18.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) artiklan 33 mukaisesti KONE Oyj ja sen tytäryhtiöt (yhdessä "KONE") haluavat tiedottaa asiakkaitaan tiettyjen KONE-esineiden sisältämistä aineista, jotka löytyvät erityistä huolta aiheuttavien luvanvaraisten aineiden ehdokasluettelosta.

KONE tekee jatkuvasti töitä poistaakseen erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet) esineistään. Huomioi kuitenkin, että hallussamme olevien ja toimittajiemme antamien tietojen mukaan seuraavat EU:hun toimitetut KONE-esineet sisältävät SVHC-aineita yli 0,1 painoprosenttia:

Lyijy (CAS-nro 7439-92-1):

 • Lyijytäytepalat, joita käytetään KONE MonoSpace 700™- ja KONE TranSys™ hissien vastapainoissa, kun ylätila on matala tai tilaa vastapainolle on vain vähän.
 • Kaikkien hissien lyijyakut.
 • KONEen sähköistysratkaisujen jotkin sähkö- ja elektroniikkaosat komponenteilla varustetuissa piirilevyissä, driveissa ja virtalähteissä.
 • Jotkin hissikorin tuulettimet.
 • Jotkin hissien tarrainten tiivisteet.
 • Jotkin hissien nopeudenrajoittimien ja tarraimien holkit ja aluslevyt.
 • Nostokoneen staattorien NTC-termistorit.
 • Jotkin hissien katkaisimet.
 • Jotkin hissien rajakytkinten koskettimien tapit.
 • Jotkin hissien kynnysprofiilit ja listat.
 • Hissien maadoituskiskot.
 • Hissien pelastusjarrun avauslaitteiden säätöpalat.
 • Kierrekiinnikkeet joissakin hissien korttiohjaimissa ja kiinnikkeissä.
 • Jotkin hissien pistorasioiden koskettimet.
 • Vastapainon köysipuristimet, pultit ja holkit joissakin kuilukuopan poistumislaitteissa.
 • Sylinterit ja mikroavaimet joissakin korin käyttöliittymän avainkytkimissä.
 • KONEen hermeettisiin oviin 30R ja 30I_R lyijyvuoraus.
 • Tietyt kaapelitiivisteet
 • Bakteerintuholamppu Elevator Purifier -laitteen sisällä
 • Tietyt virtalähteet

1,2-dimetoksietaani (CAS-nro 110-71-4):

 • Litiumnappikennot joissakin piirilevyissä.
 • Tietyt muistipiirit

Alkaanit, C14-17, kloori (CAS-nro 85535-85-9):

 • KONEen sähköistysratkaisujen jotkin johdot ja kaapelit.

Lyijymonoksidi (lyijyoksidi) (CAS-nro 1317-36-8):

 • Jotkin piirilevyjen osat (esimerkiksi zenerdiodit, vastukset, resonaattorit ja kiteet).

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentasyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieeni (CAS-nro 13560-89-9):

 • Jotkin piirilevyjen kelat.

4,4'-isopropylideenidifenoli (CAS-nro 80-05-7):

 • Jotkin piirilevyjen muistisirut.

Kadmiumoksidi (CAS-nro 1306-19-0):

 • Jotkin piirilevyjen releet.

Dibooritrioksidi (CAS-nro 1303-86-2):

 • Jotkin piirilevyjen kiteet.

Heksahydrometyyliftaalianhydridi (CAS-nro 25550-51-0):

 • Jotkin piirilevyjen LED-valot.

Lyijydinitraatti (CAS-nro 10099-74-8):

 • Jotkin piirilevyjen liittimet.

Lyijytitaanizirkoniumoksidi (CAS-nro 12626-81-2):

 • Jotkin piirilevyjen resonaattorit.

Kalium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutaani-1-sulfonaatti (CAS-nro 29420-49-3):

 • Jotkin piirilevyjen kuristimet.

Lyijytetraoksidi (CAS-nro 1314-41-6):

 • Jotkin piirilevyjen resonaattorit.

Boorihappo (CAS-nro 10043-35-3):

 • Jotkin piirilevyjen resonaattorit.

2-metyylimidatsoli (CAS-nro 693-98-1):

 • Jotkin piirilevyjen releet.

4-tert-butyylifenoli (CAS-nro: 98-54-4)

 • Tietyt anturit

Dekametyylisyklopentasiloksaani (CAS-nro 541-02-6)

 • Tietyt anturit

 • Tietyt piirilevyjen kytkimet

Dodekametyylisykloheksasiloksaani (CAS-nro 540-97-6)

 • Tietyt anturit

 • Tietyt piirilevyjen kytkimet

Imidatsolidiini-2-tioni (2-imidatsoliini-2-tioli) (CAS-nro 96-45-7)

 • Tietyt anturit

 • Tietyt rajakytkimet

Lyijytitaanitrioksidi (CAS-nro 12060-00-3)

 • Tietyt anturit

 • Tietyt rajakytkimet

Oktametyylisyklotetrasiloksaani (CAS-nro 556-67-2)

 • Tietyt piirilevyjen kytkimet

Edellä mainitut esineet eivät aiheuta turvallisuusriskiä asiakkaille ja loppukäyttäjille normaaleissa käyttöolosuhteissa, jos laitteita käytetään KONEen ohjeiden mukaisesti ja esineet hävitetään kaikkien voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Tämä seloste tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan uusimpaa ehdokasluetteloa. Tietoja päivitettiin viimeksi 17.01.2024.

Enviromental Notices

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website