Back to top

Standardien mukaiset hissit

UUDET TURVALLISUUS- JA ESTEETTÖMYYSSTANDARDIT

Sekä hissinkäyttäjien että asentajien turvallisuus ja hissien esteettömyys paranevat merkittävästi kahden uuden hissien suunnitteluun ja valmistamiseen vaikuttavan eurooppalaisen hissistandardin myötä.

EN 81-20 -standardi asettaa päivitetyt turvallisuusvaatimukset hissien valmistukselle ja asennukselle. EN 81-50 -standardi puolestaan määrittää tiettyjen hissinosien testaus- ja tarkastusvaatimukset.

Uudet standardit korvaavat nykyiset vuonna 1998 voimaan tulleet standardit EN 81-1 ja EN 81-2. Kaikkien 31.8.2017 jälkeen käyttöönotettavien hissien on oltava uusien standardien mukaisia.

EN 81-70 -STANDARDIN MUKAISET ESTEETTÖMÄT HISSIT

EN81-70 -standardi määrittelee hissikorin koon minimivaatimukset ja sisustusmateriaalit, jotka helpottavat liikuntarajoitteisten henkilöiden hissin käyttöä. KONE MonoSpace 300, MonoSpace 500, MonoSpace 700 ja MiniSpace -hissit ovat saatavissa EN 81-70 -standardin mukaisina esteettöminä hisseinä.

EN 81-71 -STANDARDIN MUKAISET ILKIVALTAA KESTÄVÄT HISSIT

KONE MonoSpace 500 ja MonoSpace 700 -hissit ovat saatavissa EN 81-71 -standardin mukaisina, mikä suojaa hissejä ilkivallalta. Ilkivaltaa kestävien hissien materiaalit ja lisävarusteet ovat kestäviä, paloturvallisia ja vedenkestäviä.

EN 81-72 -STANDARDIN MUKAISET PALOMIESHISSIT

EN 81-72 -standardin mukaisissa palomieshisseissä on kattoluukku ja palotikkaat pelastusoperaatioita varten. Hissikuilun ja -korin sähkölaitteet on suojattu vedeltä. KONE MonoSpace 500 ja MonoSpace 700 -hissit ovat saatavissa tämän standardin mukaisina.

Standardien mukaiset automaattiovet

KONE door modernization solutions include small upgrades and full replacements.

EN 16005 -STANDARDI AUTOMAATTIOVILLE

Huhtikuussa 2013 astui voimaan uusi eurooppalainen automatisoituja henkilöliikenneovia koskeva EN 16005 -standardi, jossa määritellään konekäyttöisten henkilöliikenneovien kunnossapito- ja turvallisuusvaatimukset. Säädös velvoittaa kiinteistöjen omistajat varmistamaan, että kaikki standardin kattavat ovet ovat asianmukaisesti huollettu ja että käyttäjien turvallisuus on taattu riittävin suojatoimin. Kunnossapitomme tarjoaa paikallista palvelua vuorokauden ympäri kaikentyyppisille ovilaitteille valmistajasta riippumatta. Varmistamme, että ovesi ovat EN 16005 -standardin vaatimusten mukaisia.

Esitteet

Lisää suunnittelutyökaluja ja esitteitä

Muuta aiheeseen liittyvää