Hissistandardit EN 81-20 ja EN 81-50

KONE-hissit – EN 81-20- ja EN81-50 ‑vaatimusten täyttäminen

Hissien suunnittelua ja valmistusta koskevat eurooppalaiset standardit EN 81-20 ja EN 81-50 tuovat huomattavia esteettömyys- ja turvallisuushyötyjä sekä matkustajille että asentajille.

EN 81-20:2014 sisältää tarkistetut ja päivitetyt turvallisuusvaatimukset hissien rakentamiselle ja asentamiselle, kun taas standardissa EN 81-50:2014 määritetään tiettyjen hissin osien testaus- ja tarkastusvaatimukset.

EN 81-20 ja EN 81-50 korvasivat vuonna 1998 käyttöön otetut standardit EN 81-1 ja EN 81-2, ja kaikkien 31.8.2017 jälkeen käyttöön otettujen hissien on täytettävä niiden vaatimukset.

Tällä sivulla on yleiskatsaus tärkeimpiin standardeissa EN 81-20 ja EN 81-50 esiteltyihin turvallisuusvaatimusten muutoksiin. Tarkemmat tiedot ovat virallisissa standardiasiakirjoissa. Saat lisätietoa paikalliselta KONE-myyjältä.

Parannukset matkustajien turvallisuuteen

Korin kontrolloimatonta liikettä ja ylöspäin liikkuvan korin ylinopeutta koskevat vaatimukset

Vaatimuksia suojausmekanismeille, jotka estävät korin liikkumisen pois kerrostasolta, on tiukennettu. Lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat suojautumista ylöspäin liikkuvan korin ylinopeudelta, on laajennettu kattamaan pelastustoimet. KONEella on jo saatavilla hissiratkaisuja, joissa on vakio-ominaisuutena nostokoneen jarrumomentin ja kapasiteetin automaattinen päivittäinen testaus korin kontrolloimattoman liikkeen estämiseksi. KONEen hisseissä on myös vakio-ominaisuuksia, jotka vähentävät ylöspäin nousevan korin hallitsemattoman nopeuden riskiä.

Kuva
Kuva

Ovitunnistinjärjestelmät

Tarkistetussa standardissa edellytetään, että hisseihin asennetaan valoverhomekanismi, joka vähentää vaaraa ovien osumisesta matkustajiin heidän astuessaan hissiin tai poistuessaan sieltä. Kyseessä on koskemattomuusilmaisinjärjestelmä, joka havaitessaan esteen estää ovien sulkeutumisen. Valokennoon perustuvat mekanismit eivät täytä uusien standardien vaatimuksia.

Hissikorin oven lukitusmekanismi

Hisseissä on nyt oltava korinoven lukitusmekanismi, joka estää ovien avaamisen sisäpuolelta korin ollessa ovialueen ulkopuolella (eli kun kori ei ole lähellä tasonovia). Vaatimuksen tarkoituksena on estää hissiin jääneitä matkustajia putoamasta vahingossa hissikuiluun yrittäessään poistua pysähtyneestä hissistä. KONEella on tämän tyyppinen mekanismi kaikissa hissiratkaisuissa.

Kuva

Hissikorien materiaalien paloluokitus

Korin lattiassa, seinissä ja sisäkatossa käytettäviä materiaaleja koskevat vaatimukset on päivitetty uudessa standardissa EN 81-20:2014. Näiden materiaalien on oltava standardin EN 13501-1 tiukempien paloluokitusvaatimusten mukaisia. Vähimmäisluokitukset ovat alla. C ja Cfl viittaavat palokäyttäytymisen paloluokkiin, s viittaa materiaalien luokitteluun savunmuodostuksen perusteella ja d viittaa tippuvien, palavien pisaroiden luokkiin:

 • Lattiapäällyste: Cfl s2
 • Korin seinät: C s2, d1
 • Sisäkatto: C s2, d0

Korin- ja tasonovien sekä korin seinien lujuus

Standardi EN 81-20:2014 sisältää päivitetyt lujuusvaatimukset kerrostason ja korin oville sekä korin seinille. Ovissa on nyt oltava pidikkeet, jotka pitävät ovilehdet paikallaan, jos tärkeimmissä ohjainelementeissä esiintyy toimintahäiriöitä. Korin- ja tasonovet on testattava, sillä niiden on kestettävä iskuvoima, joka vastaa ajonopeudella oveen törmäävän ihmisen iskua. Korin seinien kestävyysvaatimuksissa edellytetään, että seinien on kestettävä voima, joka vastaa niitä vasten painautuvan ihmisen voimaa.

Kuva
Kuva

Korin ja kuilun valaistus

Standardi EN 81-20:2014 vaatii aiempaa paremman valaistuksen korin sisälle ja hissikuiluun matkustajien turvallisuuden ja hissin käytettävyyden parantamiseksi. Korin valaistuksen valaistusvoimakkuuden on oltava nyt 100 luksia entisen 50 luksin sijaan ja korin hätävalaistuksen 5 luksia tunnin ajan entisen 1 watin sijaan. Asentajien turvallisuutta parannetaan korin katon hätävalaistusta koskevalla uudella vaatimuksella, joka on viisi luksia yhden tunnin ajan. Kuilun valaistuksen uudet vaatimukset ovat seuraavat:

 • Vähintään 50 luksin pystysuuntainen heijastuminen metrin verran korin katon yläpuolelle.
 • Vähintään 50 luksia metrin verran kuilukuopan lattian yläpuolella kaikkialla, missä ihminen voi seistä, työskennellä tai siirtyä työskentelyalueiden välillä.
 • Vähintään 20 luksia edellä mainittujen paikkojen ulkopuolella, pois lukien autojen tai komponenttien muodostamat varjot.

Turvallisuusparannukset huoltoasentajille

Pääsy kuilukuoppaan ja konehuoneeseen sekä huoltoajoyksikön sijainti

Standardi EN 81-20:2014 sisältää useita vaatimuksia, joiden tarkoituksena on tehdä hissin konehuoneeseen menosta ja kuilukuopassa työskentelystä turvallisempaa asentajille. Apuvälineille, kuten tikkaille, on nyt määritetty mitta-, kestävyys- ja paikkavaatimukset. Yli 2,5 metriä syviä kuilukuoppia koskevat nyt tiukemmat vaatimukset, ja kuoppaan täytyy mahdollisesti asentaa kulkuovet.

Standardissa edellytetään myös, että kuilukuopassa on oltava huoltoajoyksikkö, jotta asentajan ei tarvitse käyttää tikkaita tai jakkaraa ylettyäkseen korin alla oleviin komponentteihin. Huoltoajoyksikön on sijaittava lähellä kuilukuopan turvatilaa. Hissikuilun ulkopuolella on oltava nollaustoiminto.

Kuva
Kuva

Kulku-, tarkastus- ja pelastusovet sekä vastapainon tarraimet

Standardissa EN 81-20:2014 edellytetään kulku- tai huolto-ovia "huoltoluukkujen" sijaan, jotta asentajat pääsevät kulkemaan turvallisesti ja helposti. Uudet vaatimukset ovat seuraavat:

 • Konehuoneen hissikuilun oven on oltava vähintään 2 m korkea ja vähintään 0,6 m leveä.
 • Taittopyörähuoneen kulkuoven on oltava vähintään 1,4 m korkea ja vähintään 0,6 m leveä.
 • Huoltoluukkujen, joiden kautta asentajat pääsevät kone- ja taittopyörähuoneisiin, on oltava kooltaan vähintään 0,8 x 0,8 m, ja niissä on oltava vastapainot.
 • Hätäpoistumisoven on oltava vähintään 1,8 m korkea ja vähintään 0,5 m leveä.
 • Huolto-oven enimmäiskorkeus ja -leveys on 0,5 m.

Uudessa standardissa edellytetään myös, että vastapainoon asennetaan tarrain tilanteissa, joissa kuilukuopan alapuolella on käytettävä tila (esimerkiksi silloin, jos kuilukuoppa sijaitsee pysäköintihallin tai kellarin varastotilan yläpuolella).

Korin katon ja kuilukuopan turvatilat

Korin katolla ja kuilukuopassa olevien turvatilojen kokovaatimuksia on kasvatettu. Uudet tilavaatimukset ovat seuraavat:

 • Asentaja seisoo: 0,4 x 0,5 m (vaakatasoiset mitat), 2 m (korkeus)
 • Asentaja on kyyristyneenä: 0,5 x 0,7 m (vaakatasoiset mitat), 1 m (korkeus)
 • Asentaja makaa: 0,7 x 1,0 m (vaakatasoiset mitat), 0,5 m (korkeus) pelkkä kuilukuoppa

Standardissa EN 81-20:2014 edellytetään, että asentaja voi avata hissikuilusta tasonoven, jota kautta pääsee kuilukuoppaan. Näin asentaja pääsee pois hissikuilusta, vaikka kyseinen tasonovi olisi suljettu.

Kuva
Kuva

Korin katon turvakaiteet

Hissikorin katolla sijaitsevien turvakaiteiden kestävyysvaatimukset on nyt määritelty ja korkeusvaatimukset päivitetty. Uusilla vaatimuksilla pyritään vähentämään riskiä sille, että asentaja putoaa hissikuiluun korin katolla työskennellessään. Uudet vaatimukset ovat seuraavat:

 • Jos turvakaiteen käsikaiteen sisäreunan ja hissikuilun seinän välinen etäisyys on enintään 500 mm, turvakaiteen korkeuden on oltava vähintään 700 mm.
 • Jos turvakaiteen käsikaiteen sisäreunan ja hissikuilun seinän välinen etäisyys on yli 500 mm, turvakaiteen korkeuden on oltava vähintään 1 100 mm.

Vaakatasoiset ulkonemat hissikuiluun

Kaikki vaakatasoiset ulkonemat seinästä hissikuiluun sekä vaakatasoiset palkit, joiden leveys on yli 150 mm, (erottajapalkit mukaan lukien) on suojattava siten, ettei niiden päälle voi astua. Poikkeuksen muodostavat tapaukset, joissa pääsy on estetty edellä olevat vaatimukset täyttävällä korin katon turvakaiteella. Poikkeus ei koske kuilukuopan ympärillä olevia ulkonemia, esimerkiksi osittain ympäröidyn hissikuilun tapauksessa.

Kuva

Rakennuksen suunnitteluun vaikuttavat muutokset

Standardi EN 81-20:2014 sisältää joitakin muutoksia vaatimuksiin, joita rakennuksen suunnittelijan on noudatettava. Kaikki nämä muutokset koskevat hissikuilua:

 • Kaiken hissikuilussa käytettävän lasin on oltava laminoitua.
 • Hissikuilun ilmanvaihto on nyt rakennuksen suunnittelijan vastuulla. Hissin valmistajan on annettava kaikki tarpeellinen tieto esimerkiksi hissin komponenttien lämpösäteilystä. Käytäntö helpottaa rakennuksen energiatehokkuuden suunnittelua. Ilmanvaihtovaatimukset määritellään energiatehokkaimman ratkaisun perusteella huomioiden samalla hissikuilussa työskentelevän asentajan työolot ja korissa olevien matkustajien mukavuus.
 • Hissikuiluun voidaan sijoittaa palosammutin. Sprinklerin aktivointi on mahdollista vain, kun hissi on paikallaan kerrostasolla ja palon- tai savunilmaisinjärjestelmä kytkee hissin ja valaistuksen piirien pääkytkimet automaattisesti off-asentoon.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website