WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Takaisin ylös

Ympäristösaavutuksiamme

CDP:N GLOBAALI A-LISTA

Saimme parhaan mahdollisen tuloksen CDP:n (Carbon Disclosure Project) ilmastonmuutosohjelmassa ja pääsimme ohjelman globaalille A-listalle.

ENERGIATEHOKKUUS

Saimme alan ensimmäisenä yrityksenä ISO 25745 -standardin mukaisen A-energiatehokkuusluokituksen volyymihissille.

ENERGIANKÄYTTÖ

Vuosina 2008–2015 olemme onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme suhteessa saatuihin tilauksiin yli 60 prosentilla.

Lähestymistapamme

Meille ympäristövastuullisuus on yhdistelmä asiakkaille tarjottuja uudenlaisia ja energiatehokkaita ratkaisuja sekä toimintojemme ympäristövaikutusten vähentämistä.

TUEMME VIHREIDEN RAKENNUSTEN SUUNNITTELUA

Laskemme tuotteidemme energiankulutuksen ja mahdollistamme vihreän rakentamisen. Julkaisemme tuotteidemme ympäristövaikutukset ja olemme mukana kehittämässä maailmanlaajuisia energianhallintastandardeja.

ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ ASENNUS

Otamme ympäristön huomioon asentaessamme uusia laitteita. Huolellisesti suunniteltujen ja tehokkaiden asennusprosessiemme ansiosta asennustyön haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet, ja järjestelmämme varmistavat, että vähennämme kemikaalien käyttöä ja käsittelemme jätettä tehokkaasti työmaalla.

TEHOKKAAT KUNNOSSAPITOPROSESSIT

Käytämme älytekniikkaa ja vihreitä kulkuneuvoja, jotta toimintamme aiheuttaisi mahdollisimman vähän päästöjä ja olisi mahdollisimman tehokasta. Etähallintaratkaisut vähentävät turhia asentajan käyntejä. Kuljettamalla sopivankokoista varaosavarastoa mukana vähennämme varastokäyntejä, jolloin päästöt vähenevät edelleen.

YMPÄRISTÖN SÄÄSTÄMINEN PERUSKORJAUKSEN YHTEYDESSÄ

Hyödynnämme monenlaisia ratkaisuja, joilla saamme aikaan mahdollisimman suuren muutoksen mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Peruskorjausratkaisumme ulottuvat LED-valojen asentamisesta vanhaan laitteeseen aina täysin uuteen, energiankierrätystekniikalla varustettuun hissiin.

HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Olemme mitanneet toimintojemme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä vuodesta 2008 alkaen. Vuosina 2008-2015 onnistuimme pienentämään saatuihin tilauksiin suhteutettua suoriin ja epäsuoriin päästöihin perustuvaa hiilijalanjälkeämme yli 60 prosentilla (laskelmiin sisältyvät suoriin päästöihin lukeutuvat suorat lämmityksestä ja ilmastoinnista aiheutuvat päästöt sekä epäsuorat sähköstä ja kaukolämmöstä aiheutuvat päästöt).

LOGISTIIKKA VAIKUTTAA ENITEN

Logistiset toiminnot olivat suurin kasvihuonekaasujen lähde absoluuttisessa hiilijalanjäljessämme. Vuonna 2015 niitä oli 148 CO2e-kilotonnia (vuonna 2014 luku oli 138). Olemme asettaneet tiukat vaatimukset palveluntarjoajimme toimintojen ekotehokkuudelle. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusten vaikutusten vähentämiseen optimoimalla reitit ja toimitukset sekä vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen perusteelliseen analysointiin.

AJONEUVOKALUSTO

Vuonna 2015 toimintojemme kasvihuonekaasupäästöistä 29 prosenttia aiheutui maailmanlaajuisesta ajoneuvokalustostamme. Se on siten toiseksi suurin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Etsimme jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää ajoneuvokantamme hiilijalanjälkeä, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota polttoaineen kulutukseen, ottamalla käyttöön sähköajoneuvoja ja seuraamalla kuljettajien ajotapoja.

ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN TOIMIPISTEISSÄ

Meillä on yli 1 000 toimipistettä eri puolilla maailmaa, joihin kuuluvat toimistotilat sekä asennus- ja kunnossapitokeskukset. Käytössämme on maailmanlaajuiset toimitilaperiaatteet, joiden tavoitteena on yhtenäistää toimitilojen valintaa ja hallintaa. Toimitilapolitiikka tähtää tarkoituksenmukaisten tilojen ja ekotehokkaiden toimintojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on vähentää toimitilojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, ja etsimme jatkuvasti tapoja esimerkiksi parantaa tilatehokkuutta, optimoida energiankäyttöä, kasvattaa vihreän sähkön osuutta sekä vähentää jätettä ja tehostaa kierrätystä entisestään.

Lue lisää yritysvastuuraportistamme