KONEen www-sivujen käyttöä koskeva ilmoitus

Avaamalla KONE Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”KONE”) World Wide Web -sivut osoitteessa www.kone.com, tai näihin www-sivuihin kuuluvan yksittäisen sivun (jäljempänä ”Sivut”), sitoudutte noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy tässä ilmoituksessa mainittuja käyttöehtoja.

Avaamalla KONE Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”KONE”) World Wide Web -sivut osoitteessa www.kone.com, tai näihin www-sivuihin kuuluvan yksittäisen sivun (jäljempänä ”Sivut”), sitoudutte noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy tässä ilmoituksessa mainittuja käyttöehtoja.

Rajattu käyttöoikeus

KONE myöntää Sivujen käyttäjälle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen ja rajoitusten sekä kaikkien Sivuihin sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen henkilökohtaisen ja rajoitetun pääsyn, käyttöoikeuden ja katseluoikeuden näille Sivuille ja niihin liittyviin tiedostoihin. Tämä käyttölupa ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä. Omistusoikeus näihin Sivuihin ja niiden sisältöön kuuluu KONEelle. Tätä käyttölupaa koskevat seuraavat rajoitukset:

1. Sivujen käyttäjän tulee pitää mielessään tekijänoikeus ja KONEen muut omistusoikeudelliset ehdot ja rajoitukset millä tahansa Sivuihin kuuluvalla yksittäisellä sivulla vieraillessaan tai Sivujen sisältöä käyttäessään ja

2. Sivujen käyttäjällä ei ole lupa muuttaa, asettaa jakeluun, siirtää tai tallentaa Sivuja tai Sivujen sisältöä millään tavalla tai toisintaa tai saattaa yleisön saataviin tai käyttää Sivujen sisältöä kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin, lukuunottamatta niitä tietoja, jotka on erikseen mainittu tässä asiakirjassa. Sivujen ja niiden sisällön muuttaminen, asettaminen jakeluun, siirtäminen tai tallentaminen millään tavalla tai toisintaminen tai saattaminen yleisön saataviin tai Sivujen ja niiden sisällön käyttäminen kaupallisiin tai julkaisutarkoituksiin ilman KONEen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Tekijänoikeus

KONE World Wide Web -sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © KONE Oyj. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

Tavaramerkit

Tavaramerkit "KONE", "Monospace®", "Ecodisc®", "Minispace™", "Maxispace®", "PowerDisc®", "TranSys™", "KONE EcoMaster®", "KONE e-OPTIMUM™", "Alta™", "KONEMATIC™", "KoneXion™", "KONE Care™", "KONE Polaris™", "TravelMaster™", "TransitMaster™", "Dedicated to People Flow™" ja kaikki muut KONEen rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, tuotenimet, liikemerkit, liiketunnukset, toiminimet, tunnuslauseet ja palvelut ovat KONEen tavaramerkkejä tai tunnuksia. Pääsyä www-sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman KONEen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Oikeus muutoksiin

KONE pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa näitä Sivuja tai estää pääsyn Sivuille milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta.

Vastuuvapauslauseke

Näiden www-sivujen sisältö toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat”. Näillä Sivuilla esiintyvän tiedon, välineiden tai palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. KONE ei vastaa Sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuunottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä Sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

KONEen oikeudet ja vastuut

KONE ei vastaa mistään näiden Sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu KONEelle. KONEen vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. KONE ei vastaa millään tavalla Sivuilla olevien tietojen oikeellisuudesta, viivästyksistä tai virheistä, eikä KONEella ole velvollisuutta tiedottaa Sivujen käyttäjille Sivujen sisällön muuttumisesta. KONE ei vastaa mistään tappiosta eikä vahingosta, joka johtuu siitä, että Sivujen käyttäjä on luottanut Sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien Sivuille toimittamaan tietoon.

Linkit

KONE ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin KONEen World Wide Web -sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin KONEen toimesta.

Tietojen esittäminen

Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia KONEelle (esimerkiksi palautetta, tietoja, vastauksia kyselyihimme, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, suunnitelmia, tilauksia, pyyntöjä tai niitä vastaavaa tietoa, joko sähköpostitse tai näiden Sivujen kautta, sitoudutte noudattamaan seuraavia ehtoja:

1. toimittamanne aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta

2. ryhdytte tarpeellisiin toimiin poistaaksenne Sivuille toimittamassanne materiaalissa mahdollisesti olevat virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet ennen materiaalin toimittamista

3. aineisto on Teidän omaanne tai teillä on rajoittamaton oikeus toimittaa se KONEelle, ja KONElla on oikeus julkaista toimittamanne aineisto maksutta ja/tai sisällyttää aineisto tai sen sisältämä osa omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja lähdettä ilmoittamatta ja

4. ette esitä lähettämäänne aineistoon perustuvia vaateita KONEetta kohtaan ja sitoudutte hyvittämään KONEelle kaikki kustannukset, jotka sille mahdollisesti syntyvät toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy lähettämänne aineiston johdosta.

Käyttöehdot | KONE Suomi

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website