Back to top

Hissin haltijan vastuut

Suomen asuintalojen kerrosalasta 75 prosenttia on yli 30 vuotta vanhaa, eikä valtaosa vanhoista hisseistä täytä uusien hissien turvamääräyksiä. Hissin haltijalla on vastuu siitä, että hissi on turvallinen sekä käyttäjille että hissin huoltajalle. Hissin peruskorjaustarve on hyvä ennakoida myös kiinteistön lakisääteisessä kunnossapitotarveselvityksessä.

Hissi on turvallinen käyttää

Hissin turvallisuuden pitää vastata asennusvuoden määräyksiä. Haltija on vastuussa sekä hissin turvallisuudesta että huoltosopimuksesta. Hissille tulee suorittaa lakisääteinen määräaikaistarkastus joka toinen vuosi. Tarvittaessa tarkastaja määrää korjauksia turvallisuuden varmistamiseksi.

Hissi on turvallinen huoltaa

Kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat siitä, ettei kiinteistöstä tai kiinteistössä olevista laitteista aiheudu vaaraa siellä työskentelevälle henkilölle. Hissin haltijan on siten syytä korjata mahdolliset havaitut turvallisuuspuutteet. Hissin huoltoyhtiöllä on lakisääteinen velvoite selvittää huoltotyön tekemiseen liittyvät riskit ennen huoltotyön aloittamista. Huoltoyhtiö ei kuitenkaan vastaa kiinteistön eikä kiinteistössä olevien laitteiden turvallisuudesta.

HALUATKO RISKI- JA KUNTOARVIOINNIN LAITTEILLESI?