KONEen ja Mainor Ülemisten innovatiivinen kokeilu ihmisvirtoja tutkivalla datalla poiki konkreettisia hyötyjä

Julkaistu heinä-17-2023

Monet tietävät, että KONE on kehittänyt erilaisia antureita, jotka sujuvoittavat ihmisten liikkumista rakennuksissa – hissi esimerkiksi odottaa valmiina, kun henkilö saapuu. Viron Ülemiste Cityyn, Baltian suurimmalle yrityskampukselle asennettiin uudenlaisia, aiempaa älykkäämpiä antureita, joilla kerättiin dataa ihmisten liikkumisesta. Selvisi, että datan avulla voidaan muun muassa parantaa kustannustehokkuutta, sujuvoittaa ihmisvirtojen liikkumista ja säästää energiaa.

Innovaatioita voi syntyä monella tavalla. Niitä voidaan kehittää tutkimus- ja kehitysosastojen syvyyksissä tai ne voivat saada alkunsa yksittäisten tutkijoiden satunnaisista löydöksistä. Joskus innovaation syntymiseen riittää oikea hetki oikean aikaan – se, että kaksi ihmistä kohtaavat ja tunnistavat yhteisen mahdollisuuden. Näin kävi, kun Mainor Ülemisten toimitusjohtaja Ursel Velve ja Heli Koskinen KONEelta tapasivat lounaalla.

”Aloimme jutella siitä, kuinka molempien edustamat yhtiöt ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää dataa erottautumiseen kiinteistömarkkinoilla”, sanoo Heli Koskinen.

Mainor Ülemiste on Koskisen mukaan yksi KONEen innovatiivisimmista asiakkaista: aina utelias kokeilemaan uutta ja löytämään uudenlaista lisäarvoa asiakkailleen. Yhdessä Koskinen ja Velve keksivät uudenlaisen konseptin. Velve näki välittömästi yhteistyön potentiaalin, ja Koskinen esitteli idean oikeille ihmisille KONEen organisaatiossa.

Siitä kaikki alkoi.

Älykkäällä datalla varustettu yrityskampus

Mainor Ülemisten omistama, Baltian suurin yrityskampus Ülemiste City sijaitsee kasvavalla alueella Tallinnassa.

Mainor Ülemistella oltiin jo aiemmin kiinnostuneita hyödyntämään ymmärrystä ihmisvirtojen liikkumisesta rakennuksissa. Tiedon avulla vuokralaisille haluttiin kehittää ja tarjota entistä parempia palveluita.

Siten yhteistyön arvolupaus liittyi ennen kaikkea mahdollisuuteen hyödyntää ihmisvirtojen dataa sekä saada siitä kaupallista hyötyä.

”Data on arvokasta kampus- ja kaupunkikehittäjille. Se auttaa ymmärtämään, miten ympäristöä käytetään ja miten sitä voidaan tulevaisuudessa suunnitella mahdollisimman viihtyisäksi sekä ihmisystävälliseksi. Dataa voidaan käyttää parhaiden mahdollisten palveluiden suunnitteluun yhdessä palveluntarjoajien, kuten esimerkiksi ravintoloiden tai siivouspalvelun kanssa. Dataan perustuvan palvelusuunnittelun avulla voidaan saavuttaa hyötyjä, jotka ovat potentiaalinen tulonlähde tiloja ja ympäristöjä kehittäville tahoille”, kertoo Ursel Velve.

Samaan aikaan KONEen Espoossa työskentelevä Global Business -tiimi etsi sopivaa yhteistyötyökumppania konseptiin, jonka avulla voisi todentaa monipuolisen People Flow -datan keräämisen hyötyjä liikerakennuksissa. KONEen API-palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia luoda ja hyödyntää älykkäitä ratkaisuja erilaisissa rakennuksissa. Hissi- ja liukuporrasdatan yhdistäminen rakennuksen innovatiivisiin antureihin tarjoaa aivan uudenlaista ymmärrystä ja oivalluksia ihmisvirtojen liikkumisesta.

Lyhyesti sanottuna molempien yritysten, KONEen ja Mainor Ülemisten, tarpeet loksahtivat kohdilleen.

Onnistunut kokeilu toi konkreettisia hyötyjä

KONE ja Mainor Ülemiste hyödynsivät neljä kuukautta kestäneen kokeilun aikana Ülemiste Cityssä sijaitsevaan rakennukseen asennettuja hissitietoja ja -antureita ihmisten laskemiseen sekä liikkumiskuvioiden analysointiin. Näin rakennettiin kuva siitä, miten tiloja käytettiin eri päivinä ja aikoina.

Käyttäjillä oli pääsy kerättyyn dataan helppokäyttöisen digitaalisen työpöydän avulla. Dataan perustuvia kaavioita pystyi tarkastelemaan sekä mobiili- että työpöytälaitteilla.

Osallistujilta kerättiin palautetta koko kokeilun ajan sekä haastattelemalla että verkkopalautelomakkeilla.

Kokeilun päätyttyä tulokset osoittivat konseptilla olleen merkittävää arvoa. Esimerkiksi:

• Rakennuksen liikenteen ymmärtäminen voi auttaa rakennuksen ylläpitämisen tai peruskorjauksen suunnittelussa.
• Valaistuksen tai lämmityksen vähentäminen hiljaisina aikoina ei vain auta säästämään kustannuksia, vaan tekee rakennuksesta myös ympäristöystävällisemmän.
• Ülemiste Cityn asiakkaat voivat pienentää kustannuksiaan ja lisätä myyntiään esimerkiksi optimoimalla älykkään data perusteella esimerkiksi resurssejaan, aukioloaikojan ja palveluidensa tarjontaa.

Syntyi myös täysin odottamaton oivallus: KONE analysoi kokeilun sivutuotteena tietoja hissien odotusajoista ja havaitsi, että eri hissien käytössä oli epäsuhtaa.

"Päivitimme kahden hissiryhmän ryhmäohjaimet, mikä lyhensi odotusaikoja lähes 25 prosenttia. Se tarkoittaa 4 tuntia säästettyä työaikaa arkipäivää kohden, kun lasketaan koko rakennuksen käyttäjät yhteensä", Heli Koskinen kertoo.

Kokeen aikana mitattiin myös hissien energiankulutusta. Huomattiin, että KONEen regeneratiiviset, hukkaenergiaa hyödyntävät koneistot säästivät jopa 30 prosenttia hissin kokonaisenergiankulutuksesta.

”Tämä on arvokasta tietoa ympäristöraportointiaan kehittäville vuokralaisille. Energiankulutus on ympäristövastuullisen toiminnan kannalta merkittävä tekijä”, Heli Koskinen sanoo.

Konseptin kehittäminen jatkuu

Kokeilu oli menestys – sen avulla KONE sai rohkaisevia tuloksia uudenlaisen älykkään datan hyödyntämiseksi liikerakennuksissa. Yhteistyö poiki uusia jatkokehitysideoita ja avasi ovia uusiin kumppanuuksiin Ülemiste Cityssä sijaitsevien yritysten kanssa.

Heli Koskinen kehuu Velven ja hänen tiiminsä uteliasta ja ennakkoluulotonta asennetta:

”Tämä kokeilu onnistui vain, koska molemmilla yrityksillä on halu ottaa riskejä ja uskaltautua kartoittamattomille alueille sekä hyödyntää digitalisaatiota ja dataa uusien, asiakasarvoa luovien ratkaisujen kehittämiseksi."

KONEen Global Business -tiimi tietää, että tutkimusta tarvitaan lisää, ja työskenteleekin nyt ahkerasti kehittääkseen löydöksiä sekä arvioidakseen niiden kaupallista kannattavuutta. Prosessin testaamiseen tarvitaan vielä lisää liikekiinteistökumppaneita.

Ülemiste Cityssä KONEn ja muiden kumppaneiden kanssa toteutetut teknologia- ja palvelutestaukset ovat kannustaneet yritystä jatkokehittämään ”Test City” -palveluaan. Hiljattain suunniteltu palveluprosessi, kokeneet mentorit ja 16 000 yhteisössä vaikuttavaa testaajaa auttavat tuomaan tämän uuden innovaation markkinoille.

”Toivomme, että parhaillaan käynnistyvän ’Test Cityn’ avulla voimme auttaa yrityksiä suunnittelemaan uusia teknologiapalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kuten kokemuksemme osoittavat, se voi synnyttää odottamatonta ja innovatiivista yhteistyötä startupien sekä yritysten välille tai jopa kuntien kanssa”, Ursel Velve sanoo.

Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website