Paras käyttäjäkokemus syntyy kun tiede ja design yhdistyvät

Rakennuksen toimivuus tai toimimattomuus riippuu aina käyttäjäkokemuksesta. Parhaan käyttäjäkokemuksen luominen vaatii työtä mutta myös ymmärrystä ihmisten luontaisesta tavasta liikkua. KONEen People Flow -suunnittelu- ja konsultointitiimi lähestyy rakennuksessa liikkumista keräämällä valtavan määrän dataa varmistaakseen mahdollisimman sujuvan käyttäjäkokemuksen. Kyky hyödyntää analyyttisesti saatua tietoa suunnittelun apuna takaa onnistumisen.

10.5.2019

Kiinteistöjen käyttötarkoitukset ja -tavat muuttuvat, elävät ja kehittyvät ja samalla omistajat ja rakennuttajat joutuvat vastaamaan uudenlaisiin vaatimuksiin. Rakennukset tulisi suunnitella ja rakentaa joustavasti muunneltaviksi, jotta ne voivat palvella muuttuvia käyttötarkoituksia. Jos liikkuminen on hidasta ja vaivalloista, rakennuksen toiminta häiriintyy. Miten eri käyttäjäryhmien liikkumista ja vuorovaikutusta voi ennustaa rakennuksessa? Entä mitä tapahtuu hissin ulkopuolella ja miten rakennukset toimivat sekä pysty- että vaakasuuntaisen liikenteen suhteen?

KONE on vuosikymmenten ajan kehittänyt menetelmiä, joilla voidaan suunnitella, analysoida ja mallintaa ihmisten liikkumista rakennuksissa ja varmistaa sujuva käyttäjäkokemus. KONE oli ensimmäinen hissiyhtiö, joka tarjosi tähän liittyviä palveluita arkkitehdeille, urakoitsijoille, konsulteille ja rakennuttajille. Vastauksena sekä uusien että modernisoitavien rakennusten haasteisiin KONE on avartanut suhtautumistaan käyttäjäkokemuksen optimointiin ja tuonut esimerkiksi sisustusarkkitehtejä ja datatieteilijöitä omaan People Flow -asiantuntijatiimiinsä. Tavoite on muodostaa vahva ymmärrys vuorovaikutuspisteistä käyttäjäryhmien väillä sekä käyttäjien ja rakennuksen välillä ja löytää parasta käyttäjäkokemusta tukevat ratkaisut.

Haastattelimme kolmea KONE People Flow -suunnittelu- ja konsultointitiimien jäsentä, jotka kertoivat, miksi hyvä käyttäjäkokemus on tärkeää ja miten heidän palvelunsa auttavat KONEtta tarjoamaan kilpailijoitaan parempia ratkaisuja.

Vahva tieteellinen perusta

Kuva

Joskus tulokset ovat jotain aivan muuta kuin alun perin oletettiin. Esimerkiksi yrityksen sisääntuloaulan kääntöportit voivat hyvänä pidetyssä suunnitelmassa sijaita tietyssä paikassa, mutta käyttäjädatan analyysi osoittaakin, että sijoittaminen toiseen paikkaan takaisi sujuvamman käytön. KONE People Flow -suunnittelu- ja konsultointitiimi laatii antureista saadun datan pohjalta analyysit eri ratkaisuvaihtoehdoista, suorittaa simuloinnin ihmisvirroista ja suosittelee tulosten perusteella sopivaa ratkaisua. Tiede ja design kohtaavat.

KONEen konsultointitiimi käyttää lähtökohtana laadukkaiden antureiden tuottamaa dataa rakennuksen eri alueiden käyttöasteista ja ihmisten liikkumisesta – ja yhdistää datan käyttäjiltä saatuun palautteeseen. Seuraavaksi kaikista käytettävissä olevista tiedoista laaditaan analyysi – ja havainnollinen esitys KONEen edistyksellisillä simulointityökaluilla. Lopuksi tiimi antaa suosituksen, jolla saavutettaisiin paras käyttäjäkokemus.

”Nykyään rakennusten käyttäjät odottavat liikkumisen olevan sujuvaa. Tämän merkitys vain korostuu, sillä rakennusten oletetaan olevan yhä tehokkaampia ja niissä on paljon erilaisia toimintoja”, toteaa käyttäjäkokemukseen keskittyvän KONE People Flow -konsultointitiimin sisustusarkkitehti ja palvelupäällikkö Minna Piironen.

Hissien ryhmäohjaukseen ja ihmisvirtojen optimointiin erikoistunut tutkimusasiantuntija Janne Sorsa vahvistaa käyttäjäkokemuksen tärkeyden koko rakennukselle.

”Keskikorkeiden ja korkeiden rakennusten toimivuus tai toimimattomuus kiteytyy viime kädessä hisseihin – siihen, miten sujuvaa niillä liikkuminen on”, toteaa Sorsa, KONE People Flow suunnittelutiimin johtaja.

KONEen kehittyneet ainutlaatuiset matemaattiset mallit, jotka Sorsa ja muut asiantuntijat kehittivät jo 1990-luvulla, muodostavat pohjan konseptisuunnittelulle ja ovat tärkeässä roolissa isojen rakennusprojektien alkuvaiheissa. ”Me toimimme keihäänkärkenä, joka vie KONEen suoraan suurten projektien ytimeen maailmanlaajuisesti”, Sorsa toteaa.

Kurkistus kristallipalloon

Kuva

Vuosikausia useissa isoissa projekteissa konsulttina toiminut Sorsa on pannut merkille, että käyttäjäkokemus on noussut tärkeäksi tekijäksi rakennuksissa.

”Hyvä käyttäjäkokemus on intuitiivista, eli ihmisten ei pidä joutua miettimään, miten rakennuksessa liikutaan. Kun liikkuminen on toteutettu hyvin, käyttäjä ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Meillä hyvän käyttäjäkokemuksen suunnittelu lähtee siitä, että asetumme käyttäjän asemaan ja hyödynnämme palvelumuotoilumenetelmiä”, Piironen jatkaa.

Niko Penttinen, KONE People Flow -konsultoinnin johtaja, kertoo lisää KONEen roolista rakennusprojekteissa: ”Rakennuttajien ja projektinjohtotiimien aktiivisena kumppanina KONE voi antaa asiakkailleen todellista kilpailuetua kiinteistömarkkinoilla. Ennen kaikkea voimme auttaa luomaan intuitiivisia liikkumisratkaisuja datan pohjalta.”

KONEen suunnitteluun ja analysointiin tarkoitetut uudet ja parannetut, alalla ainutlaatuiset työkalut ja menetelmät auttavat optimoimaan rakennusten käyttökokemuksen, ja rakennusten omistajat, asukkaat ja isännöitsijät pystyvät ennakoimaan tulevia tarpeita.

”Asiakkaamme pystyvät hahmottamaan, miten käyttäjien tulevaisuuden tarpeet vaikuttavat rakennukseen. He voivat suunnitella investointinsa faktojen ja todenmukaisten skenaarioiden pohjalta. Tämä pätee yhtä hyvin niin uusiin rakennusprojekteihin kuin modernisointiprojekteihin, riippumatta siitä, suunnitellaanko kaikki täysin alusta vai vastataanko käyttäjien muuttuneisiin tarpeisiin”, toteaa Niko Penttinen. Tähän liittyvää osaamista lisätään järjestelmällisesti, jotta pystytään vastaamaan KONEen asiakkaiden tarpeisiin eri puolilla maailmaa, Penttinen lisää.

Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website